• slider
    ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 | ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม
    ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 | ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม
  • slider
    ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 | ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม
    ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 | ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม


ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม